Biz Kimiz

MTA Uluslararası Madencilik A.Ş. (MTAIC)

2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu’nun Ek-1’inci maddesinde yapılan ve 17 Haziran 2016 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, 2’nci maddede belirtilen görevleri kapsamına giren iş ve hizmet konularında 11/10/1981 tarihli ve 2522 sayılı Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki İhalelere Katılması Hakkında Kanuna tabi olmaksızın, bağlı bulunduğu Bakanlık onayı ile yurt dışında arama ve araştırma faaliyetleri yapmaya,

Daha fazla
MTA COMPANY LIMITED - SUDAN Detay Arama Projesi

Sudan Cumhuriyeti'nde maden arama araştırma faaliyetlerini yürütmek amacıyla 28.03.2018 tarih ve 733 sayılı Bakan Oluru kapsamında 28.05.2018 tarihinde MTA Company Limited adıyla kurulan şirketimiz ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 22 Kasım 2018 tarihinde ilgili metalik madenlerin aranması ve işletilmesi için imtiyaz anlaşması imzalanmıştır.

DAHA FAZLA
MTA TASHKENT MINING A.Ş. Detay Arama Projesi

Özbekistan Cumhuriyeti'nde maden arama ve araştırma faaliyetlerini yürütmek amacıyla 09.07.2019 tarih ve 1660 sayılı Bakan Oluru kapsamında 19.07.2018 tarihinde MTA Tashkent Mining adıyla şirketimiz kurulmuştur.

DAHA FAZLA
MTAIC NIGER MINING LIMITED Detay Arama Projesi

Nijer Cumhuriyeti'nde, MTA Uluslararası Madencilik A.Ş. (MTAIC) ile Nijer Jeoloji ve Maden Araştırma Merkezi (CRGM) arasında 20/01/2020 tarihinde İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.

DAHA FAZLA
  • Sosyal Sorumluluk Projelerimiz
  • MTAIC NIGER MINING (NIJER)
  • MTA TASHKENT MINING (ÖZBEKİSTAN)
  • MTAIC NIGER MINING LIMITED (NIJER - KAROT ÖRNEĞİ)

Haberler

Galeri

MTAIC Uluslararasi Madencilik A.Ş.

Projelerimizden örnek resim kareleri.

Tüm galeri